fbpx

Legalne zatrudnianie cudzoziemców. O czym warto pamiętać?

Posted on 10/wrz/2020


Czy wiecie, że legalny pobyt to nie to samo co legalne zatrudnianie? Ponadto czy wiedzieliście, że nawet posiadając niezbędne oświadczenia i zezwolenia na pracę, możecie nielegalnie zatrudniać cudzoziemców?

 

O czym trzeba pamiętać, by uniknąć błędów przy zatrudnianiu cudzoziemców?

 

Odpowiedzi na te i na inne pytania udzieliła mi Swietłana Walczak – Prezes firmy ROWENA, która od 15 lat prowadzi szkolenia dla działów HR, zajmujących się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz Członek Rady Dyrektorów Personalnych Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

– Proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca jest czasochłonny i wymaga ogromnego nakładu pracy i zaangażowania – mówi Swietłana Walczak. – W związku z tym, że codziennie mamy okazję bezpośrednio rozmawiać z pracownikami działów HR, zauważamy jak ważne dla nich jest prawidłowe przekazanie tej trudnej wiedzy. Bardzo często w trakcie rozmowy wychodzi na jaw, że nie do końca zrozumiałe są dla nich przepisy dotyczące cudzoziemców, co w konsekwencji prowadzi do nielegalnego zatrudnienia.

 

Warto dodać, że kontrolować pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców może wiele instytucji, a kara za każdą nielegalnie lub nieprawidłowo zatrudnioną osobę może być bardzo dotkliwa i wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

 

– Nie chcemy przestraszyć pracodawców problemami – dodaje Swietłana Walczak. – Wręcz przeciwnie. Chcemy pomóc wszystko załatwić, pokazać drogę.

 

5 najczęściej popełnianych błędów przy zatrudnianiu cudzoziemców

 

Eksperci z firmy ROWENA opracowali listę pięciu najczęściej popełnianych błędów, z jakimi spotykają się na co dzień:

 

Błąd nr 1:

Do firmy X przychodzi kandydat Ivan z kartą pobytu wyrobioną przez poprzedniego pracodawcę. Firma podpisuje z nim umowę. Po jakimś czasie kontrola z ZUS, PIP lub Straży Granicznej wykazuje, że przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika nielegalnie, w wyniku czego zostaje na nich nałożona kara finansowa w wysokości 30 000 zł, a Ivan zostaje deportowany.

 

Błąd nr 2:

Do firmy Y zgłasza się kandydat Oleh z wizą wydaną na podstawie zezwolenia typ A. Firma zatrudnia go i zgłasza do ZUS, a w konsekwencji powstaje olbrzymi problem. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, firma podlega karze finansowej, a Oleh zostaje deportowany.

 

Błąd nr 3:

Firma Z złożyła wniosek o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na 180 dni. Powiatowy Urząd Pracy wydał decyzję pozytywną, po czym kandydat Oleksandr wjechał do kraju, posiadając jedynie paszport biometryczny. Paszport biometryczny pozwala na pobyt cudzoziemca nie dłuższy niż 90 dni, jednak firma korzystając z oświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnia Oleksandra powyżej 90 dni.

 

Błąd nr 4:

Do Restauracji B znad Morza zgłasza się kandydatka Oksana do pracy sezonowej. Oksana przebywa w Polsce na paszporcie biometrycznym. Jej pobyt w Polsce jest legalny i na tej podstawie Restauracja B podpisuje z Oksaną umowę zlecenie.

 

Błąd nr 5:

Firma C, chcąc uniknąć błędów z poprzednich przykładów, weryfikuje sytuację kandydata Andrieja i składa wniosek o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na 90 dni. Jeszcze tego samego dnia, w którym został złożony wniosek, firma podpisuje umowę z Andriejem, a także zgłasza go do ZUS, pomimo braku wydanej decyzji.

 

„Cudzoziemcy pod kontrolą”

 

Przepisy nieustannie się zmieniają, a to nie ułatwia sytuacji. Ktoś, kto nie śledzi ich na bieżąco, może bardzo łatwo i szybko się pogubić. W Internecie panuje ogromny chaos informacyjny. Na uzyskanie odpowiedzi z takich instytucji jak urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, PIP, ZUS czy Straż Graniczna, na odpowiedź czeka się wiele dni, gdyż nie ma nikogo, kto mógłby podsumować wszystkie przepisy. To sprawia, że w firmach popełniane są błędy, co może skutkować poważnymi konsekwencjami, zarówno prawnymi, jak i finansowymi.

 

Pomysł na stworzenie projektu „Cudzoziemcy pod kontrolą” narodził się w ubiegłym roku, ze względu na ogromną liczbę kar, które w ostatnim czasie dotknęły pracodawców. Statystyki są przerażające. Tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, podczas kontroli z ZUS, US, PIP, Straży Granicznej z powodu wykrytych nieprawidłowości w zatrudnianiu obcokrajowców, ukaranych zostało ponad 15 tysięcy przedsiębiorstw. Ponad 80% kontrolowanych firm uważa, że zatrudnia cudzoziemców prawidłowo i legalnie.

 

Celem projektu jest zatem ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom, którzy coraz chętniej zatrudniają obcokrajowców i doceniają ich zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

Więcej informacji dotyczących działalności firmy ROWENA oraz projektu „Cudzoziemcy pod kontrolą” możecie znaleźć na stronie www.rowena.com.pl, a także na Facebooku i Linkedin.

Swietłana Walczak o zatrudnianiu cudzoziemców

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.